موسوي و كروبي :‌ آخرين اميد ضد انقلاب تاریخ : سه شنبه، 18 خرداد ماه ، 1389
موضوع : اخبار رسمي


موسوي و كروبي :‌ آخرين اميد ضد انقلاب

عناصر سلطنت طلب و ضد دين همچنان اعتراف دارند كه تنها اميدشان به موسوي و كروبي است.

داريوش همايون آخرين وزير اطلاعات و جهانگردي رژيم پهلوي درباره نقش اين دو در بازسازي اپوزيسيون تحت پوشش جنبش سبز به دويچه وله گفت: نقش آنها بسيار موثر بوده و موثرتر هم شده است. جاهايي كه جنبش نمي تواند خودش را ابراز كند، اينها زبان جنبش هستند. سخنان و مصاحبه هاي آنها، بسيار موثر و داراي نقش مثبت است. اين صهيونيست بدنام گفت: آناني كه فقط روي گذشته تكيه مي كنند، تصميم گرفته اند كه با گذشته شان هم تمام شوند. افراد در موقعيت هاي گوناگون مي توانند تغيير كنند و اين ها هم تغيير كرده اند، و بخصوص كروبي. چون من شنيده ام، پيراموني هاي شان هم گفته اند، كه باقي زندگي شان را گذاشته اند براي جبران آنچه در آن سال ها كرده اند(!) دويچه وله پرسيد «شما به عنوان بخشي از اپوزيسيون خارج از ايران فعاليت مي كنيد. چه نقشي براي اپوزيسيون در بيرون از ايران متصور هستيد؟» همايون گفت: پشتيباني و پشتيباني و پشتيباني! دسته بندي بر سر جنبش سبز خلاف منظور است. براي اين كه جنبش سبز مرزها را از بين برده است. همايون مهرماه سال گذشته به نشريه ضدانقلابي شهروند گفته بود «انقلاب اسلامي بدترين اتفاق در اين 80 سال عمر من بود». همزمان با همايون، مهرانگيز كار (از عناصر خدمتگزار سلطنت پهلوي در حوزه مطبوعات) در سايت بي بي سي فارسي نوشت: در انتخابات سال گذشته ابتدا شجاعت موسوي و كروبي را باور نمي كرديم. موسوي و كروبي پيش داوري هاي امثال من را از پايه فرو ريختند. وي با اشاره به ترديدش براي حضور در انتخابات و حوادث بعدي مي نويسد: در اين دوران پرخطر، احترام به موسوي و كروبي و رهنورد، ديگر نقطه نظرهاي من را كه از راه دور به تماشا نشسته ام تحت الشعاع قرار داده است. تا كسي شرايط سياسي پيرامونشان را نزيسته باشد، نمي تواند به سزا تحسين شان كند. تا يك سال پيش در باورم نمي گنجيد بيانيه هاي موسوي را بر ديگر نظرات منتشره ترجيح دهم.  اكبر گنجي عنصر هتاك به مقدسات ديني نيز سعي كرده است ضد انقلاب را نسبت به محظورات موسوي و كروبي در داخل كشور متقاعد سازد. وي در مقاله اي نوشته است: اين انتظار كه مهندس موسوي و كروبي از آيت الله خميني انتقاد كنند از نظرسياسي نادرست است و هيچ كمكي به گذار نمي كند. اولا آن دو بايد بتوانند بين دو ولي فقيه فاصله بگذارند. ثانيا آنها ضد آيت الله خميني ، ضد انقلاب و ضد جمهوري اسلامي معرفي مي شوند. بنا براين بايد اجازه داد آ‌نها همان گونه كه درست مي دانند مبارزه كنند. وي در عين حال تظاهر به دفاع را براي سران فتنه داراي اشكال اساسي دانسته و در سايت روزنت مي نويسد: دفاع از آيت الله خميني و خود را پيرو او معرفي كردن از نظر تاكتيكي و استراتژيك نادرست است. به محض آن كه ادعاي «‌پيروي از امام راحل » طرح گرديد، ساز و برگ هاي ايدئولوژيك نظام اين مدعا را مطرح خواهند ساخت كه آيت الله خميني گفته است« پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا مملكت شما آسيب نبيند.»


منبع این مقاله : پایگاه فرهنگی مذهبی خبری بچه شیعه
http://www.bacheshie.ir

آدرس این مطلب :
http://www.bacheshie.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=223