مراجع تقليد آماج تهاجم محسوس و غير محسوس فتن تاریخ : پنجشنبه، 27 خرداد ماه ، 1389
موضوع : اخبار رسميعوامل جريان فتنه، بيت مرجع عاليقدر حضرت آيت الله نوري همداني در قم را با كوكتل مولوتف مورد حمله قرار دادند.


اين تهاجم كه به شكستن شيشه و آتش سوزي در قسمتي از بيت اين مرجع تقليد انجاميد، در حالي صورت مي گيرد كه روشنگري هاي اين مرجع بصير در باره جريان فتنه و نيز حمايت قاطع ايشان از مقام معظم ولايت در بيشتر سخنراني ها ي شان ادامه داشته است. تلاش براي مرعوب كردن علماي با بصيرت تنها بخشي از برنامه هاي فتنه گران را تشكيل مي دهد. «جوان آنلاين» خبر داده است «‌مرد خاكستري اصلاحات » در يکي از جلسات مجمع روحانيون مراجع را به سه دسته تقسيم بندي نموده و گفته است:" يک دسته از مراجع، پير مردهايي هستند که از روي هم رساله چاپ مي کنند و در مسائل سياسي دخالت نمي کنند ، دسته دوم هم مراجعي هستند که  عليه اصلاح طلبان و جنبش سبز موضعگيري مي کنند." وي دسته سوم مراجع را هم کساني عنوان کرده که همراه با جنبش سبز و اصلاحات مي باشند ودر اين زمينه گفته است:" ما به راحتي مي توانيم با استفاده از افراد نفوذي که در بيت آنان داريم برآنهانفوذ کنيم و آنها را وادار به حمايت از مواضع خود نماييم." وي در ادامه افزوده: «ما لازم است در بيت مراجعي که کار سياسي نمي‌کنندنفوذكنيم‌وآنهاراازهرطريقي‌که امکان دارد جذب نماييم.» اين رويكرد باعث حساسيت مردم متدين قم نسبت به رفت آمدهاي سران فتنه به اين شهر شده است. در خلال سفر اخير كروبي به قم تعداد زيادي از مردم با تجمع در مقابل منزل صانعي -كه نيروي انتظامي از آن براي نجات كروبي از دست مردم خشمگين استفاده كرده بود – خواستار خلع لباس وي شدند. اين تجمع تا نيمه شب يك شنبه 23 خرداد 89 ادامه داشت. به گونه اي كه نيروي انتظامي براي خروج كروبي از اين مكان وي را با نردبان به خانه سعيد منتظري ( فرزند مرحوم منتظري) منتقل كرده وكروبي با همكاري سپاه به هنگام اذان صبح توانست به صورت ناشناس سوار برخورد متعلق به سپاه اين محل را به سمت خارج از شهر قم ترك كند. خبرديگري كه براساس گفته احمد منتظري سرانجام با حكم دادگاه ويژه روحانيت دفتر مرحوم حسينعلي منتظري پلمب شد. پيش ازاين آيت الله مكارم شيرازي از ادامه فعاليت دفاتر و ابسته به مراجع متوفي انتقاد كرده بود. دفتر منتظري در ماه هاي اخير به يكي از مراكز هماهنگي ديدارهاي سران فتنه با بيوت مختلف و اتخاذ مواضع سياسي در حمايت از مخالفان نظام تبديل شده بود. رويكرد نگاه به حوزه هاي علميه شامل گروه هاي مختلف جريان فتنه گر مي شود. گاه كار اين گرايش به دفاع از افراد خطاكار نيز كشيده مي شود. تاج زاده عضو شوراي مركزي سازمان نامشروع مجاهدين كه اين روزها به بهانه دوره نقاهت عمل جراحي در بيرون از زندان به سر مي برد در مقاله اي از سيد كاظم شريعتمداري – كه براساس اسناد لانه جاسوسي از پشتيباني سياسي و حتي مالي آمريكا برخوردار بود و در كودتاي طراحي شده از سوي سفارت آمريكا به عنوان رهبر معنوي كودتا چيان در نظر گرفته شده بود- در برابر حضرت امام  دفاع كرده واو را با افرادي مثل يوسف صانعي، منتظري و طاهري اصفهاني مقايسه كرده است كه اكنون به دليل خشم مردم از عملكردشان در انزوا به      سر مي برند.


منبع این مقاله : پایگاه فرهنگی مذهبی خبری بچه شیعه
http://www.bacheshie.ir

آدرس این مطلب :
http://www.bacheshie.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=233