امام ستيزي سران فتنه و دست افشاني معاندان دي تاریخ : سه شنبه، 1 تير ماه ، 1389
موضوع : اخبار رسمي


امام ستيزي سران فتنه و دست افشاني معاندان ديرينه


براساس اطلاعات جلسات درون گروهي سران داخلي فتنه، همزماني اظهارات محسن كديور با نامه تاج زاده در تخطئه انديشه و عملكرد امام راحل با هدايت سران داخلي فتنه بوده است .


خبري از جلسات يك تشكل روحاني نماي هدايتگر فتنه حاكي است ، مرد خاكستري اصلاحات در پي شكست هاي اخير با اشاره به اصل ولايت فقيه و با بيان اين كه ما فعلا در اينجا نمي توانيم راجع به اين مطالب (ولايت فقيه) آشکارا حرف بزنيم و مخالفت کنيم اين حرفها را بايد کسان ديگري و به نحو ديگري بزنند" تاکيد کرد :" از کانال آقاي ...... به آقا محسن(کديور) پيغام بدهيد که الان وقتشه با يک متن قوي پنبه ولايت را بزني". وي گفت: " امام يک موضوعي به نام ولايت فقيه را مطرح کرد که خودش هم متوجه نبود چه کاري انجام مي دهد. دوغ و دوشاب را قاطي کرد . ما هم جرات نکرديم حرف بزنيم. الان در اين موقعيت ما متوجه مي  شويم که چه ضربه اي از اين ناحيه خورده ايم." مرد خاکستري اصلاحات در ادامه پرده برداري از نفاق خود اظهار داشت:" ولايت فقيه را در انقلاب امام جا انداخت الان هم بايد بيت امام ولايت فقيه را از انقلاب جدا کند." وي همچنين در ادامه افزود:" سيد حسن و بيت امام يک فرصت استراتژيک و راهبردي براي ما هستند. به هيچ وجه نبايد اجازه دهيم بيت امام و سيد حسن با نظام گره بخورند. ما الان در زير سايه اين چتر به فعاليت مشغوليم. اگر اين چتر کنار برود کار ما نيز تمام است". در اين حال استقبال دشمنان كينه توز امام خميني از اظهارات اخير تاج زاده    ادامه دارد. حسن شريعتمداري (پسر سيدكاظم شريعتمداري) كه به واسطه عضويت در مركزيت حزب خلق مسلمان، با لانه جاسوسي آمريكا و كودتاي طراحي شده در ارتباط بود، به راديو « زمانه» گفت: نامه تاج زاده حاوي ارزش به خصوصي است. او از آن آدم هايي است كه صميمي است و دچار تحول شده است. وي درباره تناقضات نامه اخير تاج زاده در حمايت از سيدكاظم شريعتمداري و در عين حال ادعاي طرفداري از امام گفت: به چالش كشيدن اسطوره اي مانند خميني براي آقاي تاج زاده به اين زودي ممكن نيست. آقاي تاج زاده از لحاظ ايدئولوژيك با آقاي خميني مخالف است. « مهدي فتاپور» عضو مركزيت گروهك فدائيان خلق هم تصريح كرد: شجاعت آقاي تاج زاده قابل تحسين و تقدير است. وي درباره پيش بيني خود از واكنش حزب مشاركت و سازمان مجاهدين كه تاج زاده عضو هر دو آنهاست، گفت: پايداري اين دو حزب بر مواضعشان از همه چيز مهم تر است، تمام مسائلي كه در صحبت هاي آقاي تاج زاده و كسان ديگر مطرح شده- كساني كه حتي نسبت به عملكرد خود آقاي خميني انتقاداتي را مطرح كرده اند- اينها نشانه نوعي تفكر جديد است كه مشاركت و مجاهدين انقلاب را دربر گرفته است. اين وضعيت باعث برانگيختگي برخي از حاميان سابق موسوي نسبت به سران فتنه شده است. خانم مرضيه دباغ دبير كل جمعيت زنان جمهوري اسلامي گفته است: از افرادي كه امروز در مسير مخالفت با ولايت فقيه قرار گرفته اند ؛ دعوت مي كنم صورت جلسه هاي تصويب قانون اساسي را مطالعه كنند و ببينند آن روز آنان كه بر اين اصل ايراد مي گرفتند و با آن مخالف بودند چه كساني بودند و چه نوع انديشه هايي داشتند و سپس به اعمال خودشان رجوع كنند و ببينند آيا اين ها هم كه امروز در اين مسير قرار گرفتند از همان افرادند يا خير؟ اگر بودند حق اظهار نظر ندارند و اگر ازآن ها نيستند و نفهميده اند چه مي كنند راه توبه بازاست امامتأسفانه هنوز مي بينيم اينها بر مواضع خود پافشاري مي كنند.


منبع این مقاله : پایگاه فرهنگی مذهبی خبری بچه شیعه
http://www.bacheshie.ir

آدرس این مطلب :
http://www.bacheshie.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=253