(احادیث پزشکی) تاریخ : سه شنبه، 8 تير ماه ، 1389
موضوع : اخبار رسمي


                             احادیث پزشکی احادیث پزشکی را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:   دسته اول : احادیثی که اعجاز پیشوایان دین در درمان بیماری هاست دسته دوم : احادیثی که در مورد پیشگیری از بیماری هاست دسته سوم : احادیثی که در مورد درمان بیماری هاست که این دسته خود به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول : درمان از طریق توسل به دعا و قرآن بخش دوم : درمان از طریق دارو   در ابتدای کار برای شما مخاطبین گرامی روایتی در مورد مجادله کلامی امام صادق ﴿ع﴾ با یک دانشمند هندی که کتابهای پزشکی مطالعه میکرد را آماده کردم که خیلی جالبه. بخونید و لذت ببرید

امام صادق (ع) فرمود:   آیا من به طب آگاه ترم یا تو؟ مرد هندی گفت:تونه،بلکه من فرمود:آیا چیزی از تو بپرسم؟ گفت:بپرس فرمود:ای هندی به من بگو چرا درسر(مغز)،رخنه هاولایه هاست؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا موها در بالای سر قرار داده شده اند؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا پیشانی از مو تهی است؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا پیشانی دارای چین وچروک است؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا ابروها در بالای چشمها قرار دارند؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا چشمها همانند بادام قرارداده شده اند؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا بینی در میان دو چشم قرار داده شده است؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا سوراخ بینی در پایین آن است؟ گفت:نمیدانم فرمود:چرا لب و سبیل،بالای دهان قرار داده شده اند؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا دندان های پیشین تیز است،دندان های جانبی پهن است و دندان نیش بلند تر است؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا ریش برای مردان قرار داده شده است؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا کف دستان از مو تهی است؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا ناخن وموفاقد حیات است؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا قلب همانند دانه صنوبراست؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا ریه دو پاره است وحرکت آن تنها درجای ثابت خویش قرار داده شده است؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا کبد قوس داراست؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا کلیه همانند دانه لوبیاست؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا زانوبه عقب خم می شود؟ گفت:نمی دانم فرمود:چرا کف پا دارای گودی است؟ گفت:نمی دانم در این هنگام امام صادق﴿ع﴾ فرمودند:اما من میدانم آن مرد گفت:پس خود پاسخ بده امام فرمودند:در سر(مغز) رخنه ها ولایه هاست چون هر چیز که یکپارچه باشد شکننده تراست وهر چیزی که لایه لایه باشد شکنندگی از آن دورتر است. -موی سر،در قسمت بالای آن قرار داده شده تا با ریشه هایش چربی را به مغز برساند وسر موها بخار را از مغز بیرون کند وسرما وگرمایی را که به آن میرسد از آن دفع کند. -پیشانی از مو تهی است ازآن روکه محل رسیدن نور به چشمان است ودرآن چین وچروک قرار داده شده است بدان سبب که عرق فرو ریخته ازسررا محبوس می کند ومانع رسیدن آن به چشمها میشود تا بدان وقت که انسان عرق خویش را پاک کند،آن سان که نهرها در زمین آبها را در خود محبوس میسازند. -ابروها دربالای چشمان قرار داده شده اند تا نوررا به اندازه کافی به چشمان راه دهند.ای هندی!مگر نمی بینی آن که نور بر وی چیره شود دست خویش را بر فراز چشمان می گیرد تا نوربه اندازه کافی از زیر آن به چشمان راه یابند؟ -بینی در میان دو چشم قرارداده شده است تا نوردرمیان دوچشم به طور مساوی تقسیم شود. -چشم همانند بادام است تا دارودرآن جریان یابد وعفونت ها ازآن خارج شود.اگر چشم مربع یا دایره بود این اعمال امکان پذیر نبود. -سوراخ بینی در پایین قرار داده شده تا بیماری هایی که ازمغز فرومی آید،از آن خارج شود بوها ازآن بالا رود وبه مشام رسد درحالی که اگرسوراخ بینی بالا بود نه بیماری ها خارج میشدند نه بویی استشمام می کردیم. -سبیل ولب در بالای دهان قرار گرفته است تا مانع رسیدن آنچه از مغز فرو میریزد،به دهان شود.مبادا که طعم خوراک ونوشیدن بر انسان مکدر شودوآن را ازخودش دورکند. -ریش تنها برای مردان قرارداده شده تا بدین وسیله از مردان متمایز گردند ونیازی به بازگشودن همه چهره برای شناسایی نباشند. -دندان جلو،تیز قرارداده شده تا به واسطه آن کار گازگرفتن غذا صورت گیرد و دندان های جانبی پهن است زیرا آسیاب کردن و جویدن به کمک آن انجام می گیرد ونیش بلند تر است تا تکیه گاه دندان جانبی و دندان جلو باشد به سان ستون در یک بنا. -کف دستان از مو تهی است چون به کمک آنها کار لمس انجام می شود و اگر در آنها مو بود،انسان نمی دانست آنچه را لمس می کند چیست. -مو وناخن فاقد حیات است زیرا بلند شدن آنها مایه کثیفی است و کوتاه کردنشان پسندیده است.پس اگر در آنها حیات وجود داشت انسان هنگام کوتاه کردن آنها احساس درد می کرد. -قلب به شکل دانه صنوبر است زیرا وارونه است ویک سر قلب باریک قرار داده شده تا تا لابه لای ریه برود وبا سردی آن خنک شود مبادا که مغز از حرارت آن بسوزد. -ریه دو پاره است تا قلب در لابه لای فشارگاه های آن قرار گیرد و به کمک حرکت آن خنک شود. -کبد قوس دار است تا روی معده سنگینی کند وبه آن فشار آورد تا غذا سریع تر هضم شود. -خم شدن زانو به سمت عقب است،چرا که انسان به سمت جلو راه میرود حرکات او با تعادل است.اگر اینگونه نبود او هنگام راه رفتن زمین می خورد. -در کف پا گودی قرار داده شده،زیرا هرچیز هنگامی که با تمامی سطح روی زمین قرار می گیرد،بسیار سنگین می شود واگر با لبه اش قرار گیرد یک کودک هم می تواند آن را جا به جا کند.به همین دلیل قسمتی از پا گود است.   در این هنگام مرد هندی پرسید:این دانش از کجا برای تو حاصل شده؟ امام فرمودند:آن را از پدرانم،از پیامبر خدا،از جبراییل،از پروردگار جهانیان(جل جلاله) یعنی همو که تنهاست و جانها را آفریده،فرا گرفته ام. پس آن مرد هندی گفت:راست گفته ای و من نیز گواهی می دهم که خدایی جز اﷲ نیست ومحمد،پیامبر و بنده اوست و تو آگاه ترین کسان روزگار خود هستی.     و حالا نوبت به احادیث پزشکی میرسه.انشا الله بخونید و استفاده کنید   آنچه برای قلب مفید است: امام صادق(ع):اگر مردم می دانستند در سیب چیست،بیمارانشان را جز به آن درمان نمی کردند.بدانید که سیب به ویژه سودمندترین چیز برای قلب است. امام علی(ع):سرکه نیکو خورشتی است؛زرداب را می شکند،صفرا را فرو می نشاند و قلب را زنده می کند. امام علی(ع):خوردن انجیر،رسوبات مجاری و رگها را نرم می کند.   آنچه برای حافظه مفید است: پیامبراکرم(ص):هرکس ناشتا بر خوردن مویز مداومت کند،فهم وحافظه وذهن روزی او می شود. امام علی(ع):سه چیز حافظه را زیاد می کند،مسواک زدن،روزه گرفتن وقرائت قرآن. آنچه برای سردرد مفید است: امام صادق(ع):چه خوب روغنی است روغن بنفشه!درد را از سروچشمان میبرد.آن را بر بدن خود بمالید. امام رضا(ع):هر کس از درد شقیقه وشکم درد می ترسد نباید در تابستان و زمستان خوردن ماهی تازه را به تأخیر بیندازد.   آنچه برای چشم درد مفید است: امام باقر(ع):هر کس به گرفتن ناخن در هر پنج شنبه مداومت کند،چشم درد نمی گیرد. امام صادق(ع):مرد چون روزه می گیرد بیناییش ضعیف می شود وچون با شیرینی روزه بگشاید،بار دیگر بیناییش قوی می گردد. پیامبراکرم(ص):قارچ از گیاهان بهشتی است وآبش برای چشم درد مفید است.   آنچه برای دندان مفید است: امام علی(ع):جویدن کندر دندان ها را استحکام می بخشد وبوی بد دهان را از بین میبرد. امام صادق(ع):شانه زدن ریش،دندان ها را استحکام می بخشد.   آنچه برای گوارش و معده مفید است: امام صادق(ع):پنیر غذاهای پیش از خود را هضم می کند وبرای پس از خود اشتها می آورد. امام(ع):انار را با پیه آن بخورید،چراکه معده را پاک می کند.


احادیث پزشکی-حدیث های درمانگر-حدیث هایی برای دردمنبع این مقاله : پایگاه فرهنگی مذهبی خبری بچه شیعه
http://www.bacheshie.ir

آدرس این مطلب :
http://www.bacheshie.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=267