سردرگمي غرب در برابر نفوذ روزافزون : تاریخ : چهارشنبه، 12 آبان ماه ، 1389
موضوع : اخبار رسمي


سردرگمي غرب در برابر نفوذ روزافزون جمهوري اسلامي


روزنامه انگليسي اينديپندنت سرمايه گذاري ايران در منطقه براي ارتقاي امنيت خود را امري عادي و منطقي توصيف كرد.

اينديپندنت نوشت:« كمك ايران به دولت افغانستان و رئيس جمهور آن اصلاً غافلگيركننده نيست. چيزي كه عجيب بود، نحوه واكنش آمريكا به اين خبر بود. كرزاي خنديد و وزارت خارجه آمريكا به سختي اين اقدام را محكوم كرد. بله نگران كننده است كه به كشور صلح طلبي انگ حمايت از تروريسم زده شود و اجازه داده نشود كه بر اوضاع افغانستان تأثير بگذارد، درست مثل عراق. شما از يك كشور مخالف آمريكا، از ايران انتظار داريد كه در مقابل آمريكايي كه در كشورهاي همسايه اش دائماً ايران را به بمباران تهديد مي كند، چه رفتاري داشته باشد؟ »

اين روزنامه انگليسي با اشاره به ادعاي مکرر آمريکا مبني بر دخالت ايران در عمليات تروريستي در عراق و افغانستان مي افزايد:« اين يك ديدگاه مناسب براي ارتش آمريكا بود تا شكست شان در افغانستان و عراق را توجيه كنند. ايران بيشتر از هر كشوري خواستار ثبات دركشورهاي همسايه اش است. بيشتر از هر كشوري مي خواهد از نفوذش استفاده كند تا اين كشورها به عنوان كشورهاي دوست مطرح شوند اما اين به معناي كنترل آنها از داخل ايران نيست.» اينديپندنت مي افزايد: درست به همين دليل است كه ايرانيان مثل ساير كشورهاي منطقه نيستند كه دوست داشته باشند يا احتياج داشته باشند به اينكه پول و سلاح بيشتري را وارد بازي كنند. دولت ايران، خوب نيست. اما هر تلاش ديپلماتيك بايد از طريق نفوذ و منافع ايران اعمال شود تا به ثبات منجر گردد.با اين وجود ما (انگليسي ها) همچنان سياست هاي آمريكارا در مقابل ايران دنبال مي كنيم كه نه هوشمندانه و نه مؤثر است. در همين حال يونايتد پرس خبر گزاري مشهور آمريکا با بيان اينکه ايران به توهم قدرت جهاني آمريکا پايان داده است نوشت:«عراق آشکارا يک توهم ژئوپلتيک پر هزينه بود که نومحافظه کاران فکر مي کردند با حمله به آن اسرائيل را امن تر خواهند کرد. دقيقا برعکس اين قضيه اتفاق افتاد.پس از هفت سال جنگ و صرف يک تريليون دلار، ايران هم اکنون نفوذ بيشتري در عراق در مقايسه با آمريکا دارد. از لحاظ رواني نوري مالکي نخست وزير عراق اين روزها بيشتر مديون تهران است تا واشنگتن.بر اساس اين گزارش نظريه پردازان مدرن غرب که فکر مي کردند منافع اسرائيل را بهتر از ديگران درک مي کنند نفهميدند چرا که به رغم اينکه صدام ديکتاتوري بي رحم بود ولي بهترين دفاع ما در برابر قدرت يافتن ايران بود.يونايتد پرس در ادامه با اشاره به تهديدات آمريکا و اسرائيل عليه ايران تصريح کرد که وقوع جنگي ديگر در خليج فارس، به افول امپراتوري آمريکا سرعت خواهد بخشيد. حاکميت اين وضعيت درآمريکا و غرب، صهيونيست ها را بشدت پريشان حال کرده است.منوشه امير همكار از كار افتاده راديورژيم صهيونيستي پس از 30 سال القاي اميد به شکست جمهوري اسلامي، مي گويد: «آيا با تحريم هاي آبكي كنوني مي توان انتظار عقب نشيني ايران از برنامه هاي هسته اي را داشت؟ سران غرب مرد باشند و بلند شوند و با صداي بلند بگويند كه نه اراده درگيري با حكومت ايران را دارند و نه توان آن را. دست بردارند و استعفا دهند و به سراغ كار خودشان بروند. احساس مي شود كه اروپا خسته شده است.»


منبع این مقاله : پایگاه فرهنگی مذهبی خبری بچه شیعه
http://www.bacheshie.ir

آدرس این مطلب :
http://www.bacheshie.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=516