فتنه گران:هاشمي را براي اجلاس خبرگان: تاریخ : يكشنبه، 3 بهمن ماه ، 1389
موضوع : اخبار رسمي


فتنه گران:هاشمي را براي اجلاس خبرگان بايد مديريت کنيم


برخي از عناصر جريان فتنه با تصريح برحاکم شدن فضاي ياس در ميان حاميان ريزش کرده خود بر کليد زدن دور جديدي از اظهارات و تغيير شرايط حاکم تاکيد کرده و گفته اند براي عملياتي کردن و اثر بخش بودن اين اقدام بايد از چهره هايي استفاده کرد که داراي تريبون باشند.


گفته مي شود اين افراد با اشاره به در پيش بودن انتخابات هيئت رئيسه مجلس خبرگان خواستارارسال پيام هايي به هاشمي رفسنجاني و کاناليزه کردن وي شده و تاکيد کرده اند بايد با رايزني هاي مختلف نطق هاي هاشمي رفسنجاني را ما تنظيم کنيم.در عين حال گفته مي شود فتنه گران تاکيد کرده اند که هاشمي درصدد است که دراين اجلاس خود را مجدد احياء و مطرح کند لذا بيان صحبت هاي دوپهلوي وي کاملا قابل پيش بيني است و به خاطر همين است که ما بايد سعي کنيم اظهارات وي را به سمت خودمان تنظيم و سنگين کنيم.گفته مي شود عناصري از جريان فتنه افرادي همچون مرد نقابدار را مامور کرده اند که در اين راستا به هاشمي رفسنجاني نزديک تر شوند.از ديگر سو شنيده شده برخي از چهره هاي اصلاح طلب ضمن مخالفت با اين موضوع به دوستان خود هشدار داده اند که دراين زمينه ورود پيدا نکنند چرا که برنامه هاشمي رفسنجاني دراين اجلاس تنها احياء و برجسته کردن خود مي باشد و اگر وي نقدي هم از حاکميت بکند براي متمايل کردن بدنه سبزها به نفع خودش مي باشد نه براي عناصر موثر اين جريان.


منبع این مقاله : پایگاه فرهنگی مذهبی خبری بچه شیعه
http://www.bacheshie.ir

آدرس این مطلب :
http://www.bacheshie.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=611