اعلام روز بزرگداشت ابوحنيفه در شبکه جام جم! تاریخ : شنبه، 1 مهر ماه ، 1391
موضوع : اخبار رسمي


 

اعلام روز بزرگداشت ابوحنيفه در شبکه جام جم!

بخاري نيز حتي او را طعن کرده و در کتاب خود نوشته هيچ‌گاه نبود که نزد عبد الرحمن بن مهدي نام ابوحنيفه برده شود مگر اين که مي‌گفت بين او و حق، حجاب است! روز يکشنبه 26 شهريور. بله، اين سيماي جمهوري اسلامي ايران است که در شبکه جام جم اعلام مي‌کند که امروز روز بزرگداشت "ابوحنيفه" فقيه و متکلم و بنيانگذار مکتب حنفي است!

اما ابوحنيفه که بود؟ براي اثبات بطلان وي و مذهبش سخنان بزرگان اهل سنت به تنهايي کافي است: خطيب بغدادي بيش از پنجاه صفحه را فقط به ذکر اقوال علما در طعن و ذم ابوحنيفه اختصاص داده است.

سخنان تند "احمد حنبل" درباره "ابوحنيفه" مشهور است. از جمله اين که نزد او نامي از ابوحنيفه آمد و او گفت: نظراتش مذموم است. و نيز اين که گفته است سخنان ابوحنيفه و نعره شتر در نزد من يکي است!

از احمد حنبل درباره ابوحنيفه و عمرو بن عبيد [از شيوخ بزرگ معتزله] سوال شد. گفت: خطر ابوحنيفه براي مسلمين بيشتر است؛ چون او اصحاب هم دارد. مالک بن انس گفته است فتنه ابوحنيفه براي اسلام از فتنه ابليس ضررش بيشتر است! 

باز منصور بن ابي مزاحم از مالک بن انس نقل مي‌کند که ابوحنيفه دين را به هم ريخت و کسي که دين را به هم بريزد دين ندارد!

و باز مالک گفته است شرترين مولودي که در اسلام زاييده شده ابوحنيفه است و اگر او با شمشير عليه امت اسلام مي‌شوريد، بهتر بود (ضررش کمتر بود)!

بخاري نيز حتي او را طعن کرده و در کتاب خود نوشته هيچ‌گاه نبود که نزد عبد الرحمن بن مهدي نام ابوحنيفه برده شود مگر اين که مي‌گفت بين او و حق، حجاب است!

و نيز با واسطه از سفيان ثوري نقل کرده که پس از شنيدن خبر مرگ ابوحنيفه گفت ستايش خدايي است را که مسلمين را راحت کرد. به تحقيق که او اسلام را بند بند داشت نقض مي‌کرد.

به جز روايت بخاري از سفيان ثوري، سخنان ديگري نيز از او در رد ابوحنيفه نقل شده است. از جمله اين که مي‌گفت هر کس از شما نزد ابوحنيفه رفت از جانب من بگوييد که من از او بيزار هستم. و نيز گفته مولودي مضرتر از ابوحنيفه براي اسلام زاييده نشده است.

باز از سفيان ثوري نقل شده که وقتي خبر مرگ ابوحنيفه را شنيد، خوشحال شد و گفت ابراهيم بن طمحان را خبر کنيد. آمدند گفتند او خواب است. گفت واي بر شما! برويد او را بشارت دهيد و بگويد فتنه امت مرد! به خدا سوگند در اسلام مولودي شوم‌تر و براي ريسمان اسلام برنده‌تر از ابوحنيفه زاده نشده بود!

اسماعيل بن بشر مي‌گويد بعد از فتنه دجال، فتنه‌اي بالاتر از راي ابوحنيفه نمي‌دانم. ابو مسهر مي‌گويد ابوحنيفه راس مرجئه است. ابن حبان نيز به ابوحنيفه نسبت مرجئه بودن داده است.

محمد بن ابي خالد مصيصي مي‌گويد از وکيع بن جراح شنيدم که گفت ابوحنيفه مرجئه است. وکيع بن جراح گفته است ابوحنيفه بر غير فطرت متولد شده است! يوسف گفته است ابوحنيفه مرجئه و جهمي است.

اما چرندياتي نيز از ابوحنيفه نقل شده است، از جمله اين که شخصي از او پرسيد مي‌دانم که کعبه حق است اما نمي‌دانم که آيا کعبه هميني است که در مکه است يا چيزي ديگر است؟ ابوحنيفه گفت: حقا که مومني!

و شخصي از ابوحنيفه پرسيد شهادت مي‌دهم که محمد بن عبدالله نبي است، اما نمي‌دانم که آيا آن محمد بن عبدالله هميني است که قبرش در مدينه است يا کس ديگري است؟ آن ابله باز هم گفت: حقا که مومني!

يحيي بن حمزه از ابوحنيفه نقل مي‌کند که اگر کسي استري را بپرستد با اين نيت که با آن به خدا نزديک شود، اشکالي ندارد! و اين است که برخي از محدثين زمان خودش او را تکفير نمودند.

کسي که بنا به فرمايشات امام صادق عليه السلام دين را با قياس نابود کرد. احاديث ذم اين شخص از لسان مبارک امام صادق نيز معروف است. بايد ديد چه کساني در سيماي ام القراي جهان تشيه نفوذ کرده‌اند که اين‌گونه ساز رسوايي سر داده‌اند!


منبع این مقاله : پایگاه فرهنگی مذهبی خبری بچه شیعه
http://www.bacheshie.ir

آدرس این مطلب :
http://www.bacheshie.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=888